Vloga za postavitev enostavnega objekta v varovalnem pasu občinske ceste

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku