Vloga za plakatiranje na stalnih oglasnih tablah Občine Zavrč