Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju Občine Zavrč

Organizacijska enota

Opis postopka