OCENJEVANJE ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022