OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA TRAJNIH NASADIH (PRIZNANIH KULTUR) ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

10. 11. 2023 Danica B. (Občinska uprava) 46